DISCLAIMER

Deze juridische mededeling is bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten als gebruiker van deze website Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft over deze website, zijn activiteiten, de persoonlijke gegevens die hij verzamelt en het doel ervan, evenals de gebruiksregels. die het gebruik van deze website regelen.

Op het moment dat u deze website bezoekt , gaat  u uit van de toestand van de gebruiker, dus de inhoud van deze juridische kennisgeving heeft rechtstreeks invloed op u, dus het is belangrijk dat u deze leest om eventuele twijfels weg te nemen en de oorzaak te kennen. over de voorwaarden die u accepteert.

Om te beginnen moet u weten dat deze website voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, om u de garanties, veiligheid en transparantie te bieden die u als gebruiker bij het gebruik van deze website krijgt.

De  RGPD  ( Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ), de nieuwe verordening van de Europese Unie die de verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens verenigt in de verschillende landen van de EU.

De  LOPD  ( organieke wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonsgegevens  en  Koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, de LOPD-ontwikkelingsverordening ) die de behandeling van persoonsgegevens regelt en de verplichtingen die verantwoordelijken voor een website of blog moeten aangaan bij het beheren van deze informatie.

De  LSSI  ( wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel ) die economische transacties met elektronische middelen regelt, zoals het geval is bij deze blog.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

De verantwoordelijke en eigenaar van deze website is Javier Álvarez Balado

  • Naam: Javier Álvarez Balado
  • NIF: 71524746J
  • Maatschappelijke zetel: Calle Real 49 Ponferrada (León)
  • Website-activiteit : de distributie van inhoud met betrekking tot deze website, advertenties en aanbevelingen van gelieerde producten.
  • E-mail : [email protected]

De gegevens die u ons met uw toestemming verstrekt, en volgens het gebruik dat is vastgelegd in ons privacybeleid, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat naar behoren is geregistreerd bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, waarin de verantwoordelijke voor dat bestand is: Javier Álvarez Balado Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

REGELS VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE

Als gebruiker van onze website heeft u ook een aantal verplichtingen:

U zult deze website niet kunnen gebruiken om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met wetten, moraal, openbare orde en, in het algemeen, om te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze juridische kennisgeving.

U kunt geen reclame- of commerciële exploitatie-activiteiten uitvoeren door berichten te verzenden die een valse identiteit gebruiken.

U bent als enige verantwoordelijk voor de waarachtigheid en nauwkeurigheid van de inhoud die u op deze website invoert en de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt met de doeleinden uiteengezet in ons Privacybeleid.

U bent ook als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren van elke vorm van illegale, schadelijke, rechten en / of schadelijke acties op sites van derden waarnaar wij u vanaf deze website kunnen verwijzen voor de ontwikkeling van onze activiteit.

Als verantwoordelijke voor deze website kunt u de service van de pagina die door de gebruiker wordt gebruikt onderbreken en de relatie onmiddellijk oplossen als deze een gebruik van de website of een van de daarin aangeboden services detecteert die in strijd kunnen worden geacht met wat wordt uitgedrukt in deze juridische kennisgeving.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Het geheel van deze website (tekst, afbeeldingen, handelsmerken, afbeeldingen, logo’s, knoppen, softwarebestanden, kleurencombinaties, evenals de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van de inhoud) wordt beschermd door de huidige eigendomswetten. Intellectueel en industrieel, de reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie ervan zijn verboden, behalve voor persoonlijk en privégebruik.

Als eigenaar van deze website garandeert niet  dat de inhoud accuraat of foutloos is of dat het gratis gebruik van de inhoud door gebruikers geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het goede of slechte gebruik van deze pagina en de inhoud ervan is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Evenzo is het geheel of gedeeltelijk reproduceren, opnieuw verzenden, kopiëren, overdragen of opnieuw verspreiden van de informatie op de pagina, ongeacht het doel en de middelen die ervoor worden gebruikt, verboden zonder voorafgaande toestemming van deze website.

LINKS OF LINKS

Deze website bevat links of links naar sites van derden. De pagina’s van deze derden zijn niet beoordeeld of zijn niet onderworpen aan controle door ons, dus  Javier Álvarez Balado kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, noch voor de maatregelen die zijn getroffen met betrekking tot hun privacy of aan de behandeling van uw persoonlijke gegevens of andere die kunnen worden afgeleid.

Om al deze redenen raden we u aan de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, de juridische kennisgevingen en / of soortgelijke van deze sites zorgvuldig te lezen.

AMAZONE AFFILIATION LINKS

Deze website gebruikt, afhankelijk van zijn doel, gelieerde links van Amazon.

Dit betekent dat u links naar Amazon-producten zult vinden die u rechtstreeks vanaf onze website kunt openen, maar waar van toepassing zal de aankoop op dat moment onder zijn eigen voorwaarden op Amazon worden gedaan.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Ter uitoefening van uw recht als eigenaar van deze website, informeren wij u dat Javier Álvarez Balado in geen geval verantwoordelijk is voor het volgende:

De kwaliteit van de dienst, de snelheid van toegang, de juiste werking, de beschikbaarheid of de continuïteit van de werking van de pagina.

Het bestaan ​​van virussen, malware, schadelijke of schadelijke programma’s in de inhoud.

Het ongeoorloofde, nalatige, frauduleuze gebruik of in strijd met deze juridische kennisgeving.

Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en op deze website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.

Van de schade die zou kunnen ontstaan ​​door illegaal of oneigenlijk gebruik van deze blog.

PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Deze website voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, wat inhoudt dat u als gebruiker uw uitdrukkelijke toestemming moet geven voordat u ons persoonlijke gegevens verstrekt via de verschillende formulieren die beschikbaar zijn gesteld in de secties van onze pagina.

Daarom is het, omwille van de transparantie en de uitoefening van uw recht, onze plicht om u te informeren over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, opslaan en verwerken en voor welke doeleinden, met op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming vrijelijk in te trekken.

Al deze informatie vindt u in ons  PRIVACYBELEID.

COOKIESBELEID

Aangezien we u informeren zodra u onze website bezoekt, gebruikt deze site zijn eigen cookies en cookies van derden om u de beste gebruikerservaring te bieden en onze activiteit te ontwikkelen.

U kunt op elk moment uw browser configureren om het gebruik van deze cookies te weigeren, wat in ieder geval uw gebruikerservaring zal beïnvloeden.

Om toegang te krijgen tot de volledige informatie over het gebruik van cookies op deze website, het doel en de afwijzing ervan, kunt u ons COOKIESBELEID raadplegen  .

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTSGEBIED

Deze juridische kennisgeving is onderworpen aan de huidige Spaanse wetgeving.

Indien nodig, zullen Javier Álvarez Balado en de gebruiker, voor elke vorm van juridische controverse, en uitdrukkelijk afstand doen van enig ander rechtsgebied, zich voorleggen aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor eventuele controverses die zich kunnen voordoen.

In het geval dat de gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje heeft, zullen deze website en de gebruiker, met uitdrukkelijke afstand van enig ander rechtsgebied, zich voorleggen aan de rechtbanken van Spanje.

Als je vragen hebt over deze juridische kennisgeving, kun je ons een e-mail sturen naar [email protected]